Matkustusilmoitus on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat tai jo ulkomailla asuvat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin.

Suomi-Seura ry on maailmalla olevien, sinne lähtevien ja sieltä palaavien suomalaisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö.

Suurlähetystö palvelee Kreikassa ja Albaniassa laajalti Suomea ja suomalaista yhteiskuntaa. Heidän perustehtävänsä on kahdenvälisten suhteiden hoito ja edistäminen sekä tehdä Suomea ja suomalaista osaamista tunnetuiksi Kreikassa ja Albaniassa.

Kunniakonsulaatit täydentävät Suomen edustustoverkkoa, jonka muodostavat suurlähetystöt, pääkonsulaatit, konsulaatit ja muut edustustot. Kunniakonsulaattia johtaa kunniakonsuli. Kunniakonsulit ovat yksityishenkilöitä, jotka hoitavat tehtävää sivutoimisesti palkkiotta. Hanian kunniakonsuli on Marianne Nissilä-Bataki.

Maailmassa toimii reilusti yli sata Suomi-koulua. Lähes kaikki ovat Suomi-koulujen tuki ry:n jäseniä. Tällä sivustolla ovat kaikki tiedossamme olevat maailman Suomi-koulut lueteltuina maanosittain ja maittain.

Jos suunnittelet muuttoa Kreikkaan, kannattaa tutustua Kelan koostamaan inofrmaatiopakettiin ulkomaille muuttamisesta.

Kreikkalaisten viranomaisten ohjeita paikallisen sosiaaliturvan piiriin hakeutumisesta englanniksi. Sivusto on jo iäkäs, joten tiedot kannattaa tarkistaa viranomaisilta.

Jos olet jo eläkkeellä ja harkitset muuttoa Kreikkaan, täältä löytyy lisätietoa eläkkeen maksamisesta ulkomaille.